Birinci Uluslararası Ekokırım Konferansı Sonuç Bildirgesi

Ekokırımın bir suç olarak iç hukukta ve uluslararası hukukta yer almasını amaçlayan konferansımız, Türkiye’de bu konuda uluslararası düzeyde düzenlenmiş ilk toplantı olmanın sorumluluğunu taşıyor.  Stop Ecocide (Ekokırıma Dur De) vakfı tarafından oluşturulan “Çevreye ağır ve geniş çapta ya da ağır ve uzun vadeli bir biçimde zarara yol açmasının kuvvetle muhtemel olduğunun bilincinde, yasadışı veya keyfi …

Devamı from Birinci Uluslararası Ekokırım Konferansı Sonuç Bildirgesi

İklim Adaleti Kervanlarıyla Sınırları Aşıyoruz

İklim Adaleti Kervanları İklim krizinin 1,5 derece küresel sıcaklık sınırın aşarak daha kötüye, geri dönülemez eşiklere gelmesini önlemenin ilk adımlarını atmak, bu devasa küresel sorunla baş edebilmek için halklar arası ilişkileri olduğu kadar doğa ve insan arasındaki bağlantıları, keşişimsellikleri artırmak, geliştirmek ve birlikte çareler bulmak, çözümler geliştirmek için 2022 baharında yola çıktık. COP26’da Glasgow’da küresel …

Devamı from İklim Adaleti Kervanlarıyla Sınırları Aşıyoruz

COP26 Koalisyonu Kendini Anlatıyor

cop26coalition.org sitesinden About ve Global Day of Action sekmeleri kısaltılarak çevrilmiştir. Biz Kimiz? COP26 Koalisyonu, COP26 toplantısı sırasında iklim adaleti için mücadele eden gruplar ve bireylerden oluşan Birleşik Krallık merkezli bir sivil toplum koalisyonudur. Koalisyon üyelerini, çevreci ve kalkınmacı STK’lar, sendikalar, halk hareketleri, inanç toplulukları, gençlik grupları, göçmen ve ırk adaleti ağları vb oluşturmaktadır. Amacımız …

Devamı from COP26 Koalisyonu Kendini Anlatıyor

Glasgow Anlaşması

Glasgow Anlaşması çevirisi Polen Ekoloji ekibi tarafından 25 Şubat 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve tüm ekonomik sistemin iklim krizini ele almada kullandığı kurumsal çerçeve, 2100 yılına kadar küresel ısınmayı 1,5 veya 2 °C’nin altında tutmada başarısız oluyor. Bu çerçevenin ortaya konulmasından bu yana gelişmiş ülkeler ve fosil yakıt endüstrisi gibi kirletici sektörler bu …

Devamı from Glasgow Anlaşması