IPCC’NİN “İklim Değişikliği 2023” Raporu ve Türkiye

IPCC RAPORU NELER SÖYLÜYOR? Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 20 Mart 2023 tarihinde 6.değerlendirme raporunun son bölümü olan “İklim Değişikliği 2023” sentezini yayımladı. Raporda sanayi devriminden bu yana sıcaklık artışının 1,1°C olduğu ve fosil yakıtların küresel ısınmadan büyük oranda sorumlu oldukları hatırlatılıyor. Küresel sıcaklık yükseldikçe ekosistemler daha çok zarar görüyor, karada ve okyanusta türlerin …

Devamı from IPCC’NİN “İklim Değişikliği 2023” Raporu ve Türkiye

Kimyasal tehlikeye, ekolojik yıkıma karşı uyarıyoruz!

Kent, Ekoloji, Hayvan Hakları örgütleri ve Sendikalar deprem sonrası kimyasal tehlikeye karşı uyarı metni hazırladı. 77 örgüt tarafından imzalanan, doğanın ve toplum sağlığının korunması için yapılması gerekenlerin yazılı olduğu metni sizlerle paylaşıyoruz. Kimyasal tehlikeye, ekolojik yıkıma karşı uyarıyoruz! Depremin ilk anından itibaren meslek odalarının, STK’ların ve ekoloji örgütlerinin sürekli uyarıda bulunduğu rastgele hafriyat dökümü ve …

Devamı from Kimyasal tehlikeye, ekolojik yıkıma karşı uyarıyoruz!

Asrın İhmalinin Neden Olduğu Felaket 126 Sayılı Kararname İle Devam Ediyor

6 Şubat depremleri 10 ilimizde büyük bir felakete dönüştü. Resmi açıklamalara göre, bugün itibariyle 45.089 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan, erişilemeyen binlerce yurttaş olduğu biliniyor. Depremde ölen hayvanlara dair ise hala net bilgiye sahip değiliz. Bir doğa olayının toplumsal felaketle sonuçlanmasının nedeni “kader planı” değil, rant planıdır. Ülkemizin bir deprem bölgesinde yer aldığını biliyoruz. …

Devamı from Asrın İhmalinin Neden Olduğu Felaket 126 Sayılı Kararname İle Devam Ediyor

Ekoloji Hareketleri Konferansı Tutum Belgesi: Tüm Varlıklar için Özgür Ve Eşit Bir Yaşamı Savunuyoruz

21 Ocak 2023, İstanbul Bizler, gezegende yaşamış ve yaşamakta olan tüm varlıklarla birlikte insanlığın da binlerce yıllık belleğini, birikimini temsil eden her şeyi sınırsızca tüketmeye, ormansızlaştırmaya, fosil yakıtların ölçüsüz kullanımına ve bunun sonucunda aşırı iklim olaylarına, emeğin güvencesiz, eşit olmayan yaşama mahkûm edilmesine kadar farklı yüzleriyle yaşadığımız politik saldırılara karşı mücadelenin parçasıyız Bugün, tüm dünyadaki …

Devamı from Ekoloji Hareketleri Konferansı Tutum Belgesi: Tüm Varlıklar için Özgür Ve Eşit Bir Yaşamı Savunuyoruz

Birinci Uluslararası Ekokırım Konferansı Sonuç Bildirgesi

Ekokırımın bir suç olarak iç hukukta ve uluslararası hukukta yer almasını amaçlayan konferansımız, Türkiye’de bu konuda uluslararası düzeyde düzenlenmiş ilk toplantı olmanın sorumluluğunu taşıyor.  Stop Ecocide (Ekokırıma Dur De) vakfı tarafından oluşturulan “Çevreye ağır ve geniş çapta ya da ağır ve uzun vadeli bir biçimde zarara yol açmasının kuvvetle muhtemel olduğunun bilincinde, yasadışı veya keyfi …

Devamı from Birinci Uluslararası Ekokırım Konferansı Sonuç Bildirgesi

İklim Adaleti Kervanlarıyla Sınırları Aşıyoruz

İklim Adaleti Kervanları İklim krizinin 1,5 derece küresel sıcaklık sınırın aşarak daha kötüye, geri dönülemez eşiklere gelmesini önlemenin ilk adımlarını atmak, bu devasa küresel sorunla baş edebilmek için halklar arası ilişkileri olduğu kadar doğa ve insan arasındaki bağlantıları, keşişimsellikleri artırmak, geliştirmek ve birlikte çareler bulmak, çözümler geliştirmek için 2022 baharında yola çıktık. COP26’da Glasgow’da küresel …

Devamı from İklim Adaleti Kervanlarıyla Sınırları Aşıyoruz

COP26 Koalisyonu Kendini Anlatıyor

cop26coalition.org sitesinden About ve Global Day of Action sekmeleri kısaltılarak çevrilmiştir. Biz Kimiz? COP26 Koalisyonu, COP26 toplantısı sırasında iklim adaleti için mücadele eden gruplar ve bireylerden oluşan Birleşik Krallık merkezli bir sivil toplum koalisyonudur. Koalisyon üyelerini, çevreci ve kalkınmacı STK’lar, sendikalar, halk hareketleri, inanç toplulukları, gençlik grupları, göçmen ve ırk adaleti ağları vb oluşturmaktadır. Amacımız …

Devamı from COP26 Koalisyonu Kendini Anlatıyor

Glasgow Anlaşması

Glasgow Anlaşması çevirisi Polen Ekoloji ekibi tarafından 25 Şubat 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve tüm ekonomik sistemin iklim krizini ele almada kullandığı kurumsal çerçeve, 2100 yılına kadar küresel ısınmayı 1,5 veya 2 °C’nin altında tutmada başarısız oluyor. Bu çerçevenin ortaya konulmasından bu yana gelişmiş ülkeler ve fosil yakıt endüstrisi gibi kirletici sektörler bu …

Devamı from Glasgow Anlaşması