Çalışma Grupları

Su Grubu


İklim krizinin etkisiyle su kıtlığı, kuraklık, seller bunun sonucu oluşabilecek göçler, savaşlar, suyun insanlar tarafından ele geçirilmesi borulara kanallara hapsedilmesi, ambalajlı sular, suyun ticarileştirilmesi, suyun zaptedilmesi doğadaki canlıların su hakkının gasp edilmesi ve tabi ki Marmara Yaşasın grubuyla birlikte çalışarak tarım ve sanayi eliyle suyun kirletilmesi, sucul habitatın yok edilişine karşı yerel hareketlerle birlikte mücadele geliştirmek için kuruldu.

Ekokırım Grubu


Ekokırımın, iç hukukumuza suç olarak dahil edilmesini, uluslararası ceza mahkemesinde 5. Suç olarak kabul edilmesi için yapılan etkinliklere destek vermeyi, hem yurt içinde hem de yurt dışındaki ilgili kurum, kuruluş ve bireylerin bu konudaki çalışmalarını esas alarak etkileşimli kampanyalar yürütmeyi amaçlamaktadır.

Uluslararası İlişkiler Grubu


Türkiye’deki çevre aktivistlerinin mücadelelerini yurt dışındaki iklim aktivistlerinin eylemleriyle kenetlemek, dil bariyerini aşarak ülkeler arasında bilgi eşitlemesini sağlamak, birlikte düşünmek ve ilham almak, ortak eylemler ve kampanyalar yürütmek amacıyla kuruldu.

Kömürden Çıkış Grubu


Kömürden çıkış grubu iklim krizinin baş sorumlusu olan kömürlü termik santrallere yönelik eylem planın acilen oluşturulmasını ve sorumlusu olan kömürlü termik santrallerin kapatılmasına yönelik bir kampanya başlatmak amacıyla kuruldu.

Sivil İtaatsizlik Grubu


Demokrasinin uygulama çerçevesi ve dayanağı olan toplumsal sözleşmeler ve Anayasal güvencelere rağmen iklim krizini tetikleyen, ekokırım yaratan, yaşam alanlarımızı yaşanılmaz hale getiren, gıda güvenliğini tehdit eden, havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirleten ve ormanlarımızın kamusal alanlarımızın yok edilmesine yönelik uygulamalar karşısında yasaların da önüne geçen ve şiddet içermeyen sivil itaatsizlik kavramının daha iyi anlaşılıp toplumsal bilinç birikimi yaratarak daha etkin kullanılması amacıyla, yasal haklarımızı ve sivil itaatsizlik örneklerini inceleyerek kendi etkinliklerimize esin kaynağı oluşturacak çalışmalar yapmak üzere oluşturuldu.

Sağlık Grubu


İklim krizininin geri dönüşümsüz eşiklere hızla artışına neden olan neoliberal enerji ve endüstrilesme politikalarını acımasızca uygulayan devletler ve şirketler suyumuzu havamızı, toprağımızı kirleterek hem insanların hem gezegenimizde yaşayan tüm canlıların yaşam alanlarını bozarak, yok ederek biyoçeşitlilik kaybına, insanlarda kanser, solunum sistemi ve infeksiyon hastalıkları başta olmak üzere bir çok hastalığa neden oluyor, yaşam süresini kısaltıyor.
Sağlık grubu iklim kriziyle bağlantılı hastalıklarda danışmanlık yapacak uzmanları, bilim insanlarını bir araya getirmek amacıyla kuruldu.

Lobi Grubu


Lobi çalışma grubu, iklim değişikliğinin durdurulması, ekolojik yıkımın önlenmesi için gerekli kararların alınarak uygulanmasını sağlamak amacıyla kitle örgütleri ve siyasi partilerin farkındalığını artırmayı sağlamak için kuruldu.

İAK tabanından gelen ve genel meclisinde alınan kararları, raporları özellikle milletvekilleri ve siyasi partilere, meslek örgütleri, sendikalar, sivil toplum kuruluşlarına ileterek karar alma mekanizmalarını etkilemeyi hedefliyoruz.

Bu bağlantıları, bilimsel verilerin ışığında, kamuoyuna açık, şeffaf iletişim yöntemleri ile sürdürüyoruz.