Kampanya

Kömürden Çıkış

Kampanyamız 3 termik santralin bulunduğu Muğla ilinden yola çıkan Kervan’la başladı. Türkiye’nin bir çok noktasında devam etmekte olan kervanlarda kömürlü termik santrallerin kapatılması yönünde hedeflerimiz vurgulanmaktadır.

Kömürlü Santraller Kapatılsın kampanyasını yürüten Kömürden Çıkış Grubu, Hedeflerini şöyle özetlemektedir;

Yeni maden sahaları araştırma ve mevcutları genişletme çalışmaları ile yapımı devam eden kömürlü santral inşaatlarınin derhal durdurulması,

Faaliyet halindeki tüm kömürlü termik santrallerin kapatılması. Bunun yanısıra kömürün sanayide ve konutlarda kullanımına son verilmesiyle Türkiye’de 2030 yılına kadar kömürden tamamen çıkılması,

Kömür madenlerine ve kömürlü santrallere uygulanan tüm teşvik ve desteklerin derhal kaldırılması, buna ayrılan bütçenin kömür sektöründe istihdam edilen emekçilerin refahı için kullanılması.

Kömürlü Santrallerin Kapatılması Raporu

Nisan 2022

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralidir. Çalışma prensibi hava ve suya bağlı olan bu santraller, bir elektrik jeneratörünü çalıştırmak üzere buhar üretmek için bir yakıt kaynağını (örneğin fosil yakıtları) kullanır. Bununla beraber soğutma sistemleri aracılığıyla dağıtılması gereken büyük miktarlarda ısı oluşumu gerçekleşir. Tasarımları esnasında kullanılması planlanan yakıtlardaki çeşitliliğe rağmen düşük kaliteli kömürlerin çıkarılması konusunda da yasal olarak desteklenen kirletici etkisi yoğun enerji santrallerinden olan termik santrallerde CO2 emisyonunun büyük kısmını oluşturan fosil yakıtlı çıktılarını durdurma yönünde efektif çabalar harcanmamaktadır.