COP26 Koalisyonu Kendini Anlatıyor

cop26coalition.org sitesinden About ve Global Day of Action sekmeleri kısaltılarak çevrilmiştir.

Biz Kimiz?

COP26 Koalisyonu, COP26 toplantısı sırasında iklim adaleti için mücadele eden gruplar ve bireylerden oluşan Birleşik Krallık merkezli bir sivil toplum koalisyonudur. Koalisyon üyelerini, çevreci ve kalkınmacı STK’lar, sendikalar, halk hareketleri, inanç toplulukları, gençlik grupları, göçmen ve ırk adaleti ağları vb oluşturmaktadır.

Amacımız

Dünya liderleri ve uzmanlar, Kasımda Glasgow’da COP26 küresel iklim müzakerelerinde buluşacaklar. Küresel sorunlar küresel çözümleri gerektirir. COP26’da alınan kararlar, hükümetlerin iklim krizine nasıl tepki vereceğini (ya da vermeyeceğini) belirleyecek. Kimin kurban edileceğine, kimin kurtulacağına ve kimin kar edeceğine karar verilecek. Şimdiye dek hükümetler, şirketlerle gizlice anlaşarak ve gerçek olmayan, çoğu durumda sorunun büyüklüğüne uygun olmayan ve çoğunlukla gezegenin ve insanların daha fazla sömürülmesine dayanan yeşil göz boyamacı ‘çözümlerin’ arkasına saklanarak, çok geç ve çok az şey yaptılar. Çözüm, bize dünya liderleri ya da şirketler tarafından sunulmayacak. Sadece biz, hepimize fayda sağlayacak bir geleceği hayal edip kurabiliriz. Hayatta kalıp daha adil bir dünya kurabilmemiz için ihtiyacımız olan dönüştürücü çözümler sadece yerel ve uluslararası düzeyde kolektif eylem, dayanışma ve koordinasyon yoluyla bulunabilir.

Sistem değişikliği için güç toplamak amacıyla dünyanın her tarafından hareketleri bir araya getiriyoruz – yerli hareketleri, iklim değişikliğinden en çok etkilenen topluluklar, sendikalar, ırk adaleti grupları, gençlik hareketleri, ekolojik tarım işçileri, çiftçiler, STK’lar, halk hareketleri, feminist hareketler, inanç grupları bunlardan sadece birkaçı.

Dünyanın neresinden olursanız olun, şimdi iklim adaleti için mücadeleye katılma zamanıdır. Herkesin desteğine ihtiyacımız var: İşyerlerinde, yerel topluluklarda, okullarda, hastanelerde ve ulusal sınırların ötesinde. Yerli toplulukları, iklim krizinden en fazla etkilenen grupları ve Küresel Güney halklarını öncelikli ve merkezi konuma koyuyoruz ve seslerini ve taleplerini duyurmak için yardımınıza ihtiyacımız var.

6 Kasım: Tüm dünyada etkinliklerimize katılın ki geleceğimizi tartışan dünya liderlerine karşı sesimiz güçlü ve net çıksın: Hemen şimdi iklim adaleti istiyoruz!

7-10 Kasım: İklim adaleti hareketinin sistem değişikliğini tartışıp birlikte öğreneceği ve strateji geliştireceği İklim Adaleti İçin Halklar Zirvesi’nde bize katılın. Dünyanın her yerinden çevrimiçi olarak ya da Glasgow’da yüz yüze katılabilirsiniz.

Başlıca Çalışma Alanlarımız

Hareket içinde Öğrenme: İskoçya ve Birleşik Krallıktakiler başta olmak üzere hareketi güçlendirmek ve güçlü iklim adaleti taleplerini dile getirmek için bir öğrenme alanı olarak sivil toplumu destekliyoruz. İklim adaleti ile ilgili konuların yanısıra müzakerenin temelleri hakkında da bilgi verilecektir.

En çok etkilenenlerin taleplerini merkeze koyma: İklim krizinden en çok etkilenenlerin sesinin COP26 sırasında ve öncesinde duyulmasını sağlamak için destek ve eğitim veriyor, süreç içinde hareketimizi dönüştürüyoruz.

Lojistik ve uluslararası dayanışma. Küresel Güney’den katılımcılara vize süreci, yolculuk ve kalacak yer konusunda destek, tavsiye ve bilgi sağlıyoruz.

Halklar Zirvesi ve sivil toplum alanları: COP26 süresince, çeşitli etkinliklerin, eğitimlerin ve strateji geliştirmenin hedeflendiği bir alternatif zirve de dahil olmak üzere, sivil toplumun buluşup örgütleneceği alanlar sağlıyoruz.

Eylemlilik: COP süresince ve öncesinde gerçekleşen diğer özeksiz eylemleri tamamlayacak kitlesel bir sivil toplum etkinliği düzenliyoruz.

Dönüştürücü politika talepleri ortaya koymak: Ulusal düzeyde karbonsuzlaştırma gereği ile farklı yaklaşım ve çözümlerin küresel güney üzerindeki etkileri arasındaki ilişkileri ve kavrayışı derinleştirecek politik söylemler ve çerçeveler geliştiriyoruz. Bunlar arasında iklim krizi ve eşitsizliğinden çoktan etkilenmeye başlamış gruplara teknik ve parasal destek sağlanması talebi de yer almaktadır.

Karar alma ve yapı

Koalisyonun karar alma organı her çalışma grubundan temsilcilerden oluşan ve tüm katılımcı grupları temsil eden Koalisyon komitesidir. Koalisyonun planlarını çalışma grupları yürütür. Aşağıdaki çalışma gruplar şu anda aktiftir.

İletişim, Kültür, Bağış Toplama, Glasgow Yerel, Küresel Dayanışma, Lojistik ve Politik Strateji. Koalisyon ayrıca, sendika meclisi, Gençlik meclisi ve beyaz olmayan halklar meclisi gibi pek çok yeni meclis kurmuş ya da kurma aşamasındadır.

COP26 Müzakereleri

Dünya liderleri ve uzmanlar, Kasımda Glasgow’da COP26 küresel iklim müzakerelerinde buluşacaklar. Küresel sorunlar küresel çözümleri gerektirir. COP26’da alınan kararlar, hükümetlerin iklim krizine nasıl tepki vereceğini (ya da vermeyeceğini) belirleyecek. Kimin kurban edileceğine, kimin kurtulacağına ve kimin kar edeceğine karar verilecek. Şimdiye dek hükümetler, şirketlerle gizlice anlaşarak ve gerçek olmayan, çoğu durumda sorunun büyüklüğüne uygun olmayan ve çoğunlukla gezegenin ve insanların daha fazla sömürülmesine dayanan yeşil göz boyamacı ‘çözümlerin’ arkasına saklanarak, çok geç ve çok az şey yaptılar.

COP26 tarihte çok önemli bir anda gerçekleşiyor. Dünya ve çeşitli hareketler ölçeğinde yeni bir direniş, küresel dayanışma ve halk hareketi dalgası görüyoruz. Pandemiden kurtulurken sistemizi yeniden şekillendirmek için eşsiz bir olanağa sahibiz. Krizi, dönüşü olmayan bi noktaya dek iyice derinleştirebilir ya da herkesin ihtiyacının karşılandığı adil bir dünyayanın temellerini atabiliriz.

COP26’nın Ana gündemi

COP26’nın başlıca gündemi Paris Anlaşması’nın iklim değişikliği ile mücadele konusunda ‘işbirlikçi yaklaşımlar’ ile ilgili 6. Maddesinin ‘uygulama rehberi’ni nihayete erdirmektir. Madrid’deki COP25’te tartışmalı karbon piyasası konusunda anlaşmaya varılamamıştı.

COP26 Başkanlık görevini Birleşik Krallık adına yürütecek Muhafazakar milletvekili Alok Sharma, Birleşik Krallık için 5 öncelikli alanı şu şekilde ifade etti: Uyum ve Direnç, Doğa, Enerji Dönüşümü, Temiz Karayolu Ulaşımı ve Finans.

Covid19 Salgını ve küresel ekonomik kriz sonrasında Birleşik Krallık ve pek çok hükümetin temel gündemi değişmeye başlamıştır ve bu, COP26’nın resmi gündemi olmasa da toplantıya yansıyacaktır.

Covid-19 küresel salgını nedeniyle UNFCCC (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi) Ofisi COP26’yı erteleme kararı aldı. COP26 Başkanlık pozisyonunu üstlenen Birleşik Krallık, ofis ve diğer sivil toplum gözlemcilerine danışarak COP26 için 1-12 kasım 2021 tarihlerini önerdi.

Galasgow’da varılacak anlaşmalar için hazırlık çalışmalarının Haziran 2020’de Almanya, Bonn’da gerçekleşmesi planlanmıştı ancak Alman Hükümeti’nin Covid kısıtlamaları nedeniyle önce Ekim 2020’ye ertelendi daha sonra süresiz askıya alındı. (2021’de bu hazırlık çalışmalarının yapılması umuluyor)

BM ve Birleşik Krallık birlikte -Haziran 2020’deki ‘İklim Momentumu’ ya da Kasım 2020’deki ‘Sıfıra Yarış’ ve ‘İklim Diyalogları’ gibi bir kaç çevrimiçi etkinlik düzenlese de bunlar resmi görüşmeler değildir ve COP26’da alınması gereken kararları alamaları mümkün değildir.

Küresel Eylem Günü

İklim krizinden covide ve ırkçılığa kadar bir çok kırılma noktasından geçiyoruz. Bu krizlerin birbiri üstüne gelmekle kalmayıp aynı sebepten ortaya çıktığını biliyoruz. İklim krizi şimdiden pek çok yaşamın, evin, geçim kaynağının ve yerli halkların ve her ülkenin kendi içindeki ve dünyadaki en yoksul ve marjinalize kesimlerinin ekosistemlerinin yok oluşuna sebep oldu. Bu krizlerden kimse kaçamasa da bunlara en az sebep olanlar en çok acıyı çekiyor. Dünya çapında, sahil koruma bantları her zamankinden daha hızlı aşınan Norfolk’taki sahil köyleri ve petrol sızıntısıyla kararan Nijer Deltası’nda yaşayan insanlar gibi en yoksul halklar ve beyaz olmayan topluluklar iklim krizinin en ağır yüküne katlanıyor.

Çözüm, bize dünya liderleri ya da şirketler tarafından sunulmayacak. Sadece biz, hepimize fayda sağlayacak bir geleceği hayal edip kurabiliriz. Hayatta kalıp daha adil bir dünya inşa edebilmemiz için ihtiyacımız olan dönüştürücü çözümler sadece yerel ve uluslararası düzeyde kolektif eylem, dayanışma ve koordinasyon yoluyla bulunabilir.

Sistem değişikliği için güç toplamak için dünyanın her tarafından hareketleri bir araya getiriyoruz- yerli hareketleri, iklim değişikliğinden en çok ve en önce etkilenen topluluklar, sendikalar, ırk adaleti grupları, gençlik hareketleri, ekolojik tarım işçileri, çiftçiler, STK’lar, halk hareketleri, feminist hareketler, inanç grupları bunlardan sadece birkaçı.

Dünyanın neresinden olursanız olun, şimdi iklim adaleti için mücadeleye katılma zamanıdır. Herkesin desteğine ihtiyacımız var: İşyerlerinde, yerel topluluklarda, okullarda, hastanelerde ve ulusal sınırların ötesinde. Yerli toplulukları, iklim krizinden en fazla etkilenen grupları ve Küresel Güney halklarını öncelikli ve merkezi konuma koyuyoruz ve seslerini ve taleplerini duyurmak için yardımınıza ihtiyacımız var.

6 Kasım: Tüm dünyada etkinliklerimize katılın ki geleceğimizi tartışan dünya liderlerine karşı sesimiz güçlü ve net çıksın: Hemen şimdi iklim adaleti istiyoruz!