Ekoloji Örgütleri 1.Yıl Deprem Raporunu Yayımladı

Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti Koalisyonu tarafından hazırlanan “Ekoloji Örgütleri Birinci Yıl Deprem Raporu” başlıklı çalışmada, 6 Şubat depreminin ardından geçen bir yılda yaşanan ekolojik ve sosyolojik tahribatın boyutları ele alınıyor.

Ekoloji örgütleri, 6 Şubat’ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerin üzerinden geçen bir yılda bölgede yaşananları raporlaştırdı. Toplanan verilere göre; enkaz yönetimi sağlıklı şekilde yapılamadı, deprem bölgesi maden arama projelerine açıldı, imar projeleri hak gaspını artırdı ve binlerce insan yerinden edildi.

Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti Koalisyonunun bir araya gelerek hazırladığı “Ekoloji Örgütleri Birinci Yıl Deprem Raporu” başlıklı çalışma, düzenlenen basın açıklaması ile duyuruldu. 6 Şubat depreminin getirdiği ekolojik ve sosyal yıkımın derinlemesine incelendiği raporda ekoloji örgütleri, yıkım sonrası yaşanan ekolojik zararların, yapılaşma bahanesiyle gerçekleşen çevre tahribatının, göç meselesinin ve barınma hakkı ihlallerinin detaylarını ele aldı.

Saha deneyimlerine ve gözlemlere dayanan ayrıntılı raporun hazırlık aşamasında 6 Şubat depremlerinin yaşandığı tüm illerdeki ekoloji, emek ve meslek örgütleriyle haftalık hibrit toplantılar yapılarak bilgi toplandı.

Toplantılarda doğa, hukuk, sağlık, göç, ekonomi, sosyoloji vb. farklı alanlarda bir yılda yaşananların ve bir yılın sonunda gelinen durumun tespit edilmesine yönelik gündem belirlendi. Bu buluşmalarda aktarılanların yanı sıra, bir yıl içinde ekoloji, emek ve meslek örgütleriyle, yerel örgütlenme tarafından yapılan gözlemler, basın açıklamaları, eylemler ve raporlama çalışmalarından süzülen bilgiler de, her konu başlığı için analiz üretme yöntemi ile rapora eklendi.

1. Kısım

Ekolojik Ve Sosyolojik Tahribat
Bölüm 1: Ekokırım Suç Mahalli Alanları Bir Yıl Sonunda Daha Fazla Genişledi: Enkazların Kaldırılması, Hafriyatın
Taşınması ve Moloz Alanları
Bölüm 2: Ekokırım Suç Mahalli Bir Yılda Giderek Daha Da Genişledi: Yıkım Projeleri Deprem Bölgesinin
Toparlanmasına Engel
Bölüm 3: Yasal Düzenlemeler Hak Gasplarını Artırıyor, Yeniden Yapılaşma
Bölüm 4: Türcü Aklın Enkazında Hayvanlar
Bölüm 5: Barınma Hakkı Gasp Ediliyor: Sağlıksız Ve Güvenliksiz Koşullarda, Ekokırım Suçları Üzerine İnşa Edilen
Geçici Yaşam Alanları
Bölüm 6: Depremin Ardından Kurumların Destek, Yardım Boyutları /Halkın Geçim Alanlarının Durumu,
Geçinememe Halleri
Bölüm 7: Deprem Sonrası Göçün Boyutu           

2. Kısım
Sonuç: Yeni Yaşamı Nasıl Var Edebiliriz – Ekolojik Bir Yaşam Mümkün

Medyada yer alan haberler

https://yesilgazete.org/ekoloji-orgutleri-birinci-yil-deprem-raporu/

https://bianet.org/haber/ekoloji-orgutleri-birinci-yil-deprem-raporunu-yayimladi-291438#google_vignette

https://www.gazeteyenigun.com.tr/haber/19110433/ekoloji-orgutleri-1inci-yil-deprem-raporunu-yayimladi-deprem-bolgesi-ekokirim-suc-mahalline-donustu

https://gastroeko.com/2024/02/05/depremin-1-yilinda-ekoloji-orgutleri-deprem-raporu-yayinladi/

https://sendika.org/2024/02/ekoloji-orgutleri-depremin-1-yili-raporunu-hatayda-acikladi-700342


Raporun tamamını görüntüleyin: