Doğu Avrupa, Balkanlar Ve Akdeniz’de Madenciliğe Ve Savaşa Karşı Mücadele Ediyoruz!

Madencilik ve savaş karşıtı kervanın bir parçası olarak Selanik’te bir araya gelen bir dizi ekoloji grubunun ortak açıklamasıdır.

2-5 Aralık tarihleri arasında Türkiye, Romanya ve Yunanistan’dan ekoloji aktivistleri olarak Yunanistan’ın Selanik kentinde bir toplantı gerçekleştirdik. Bir dizi etkinlik, eylem, tartışma, görüş alışverişi ve madenciliğe karşı verilen mücadelelerden edinilen deneyimlerin ardından, aşağıdaki noktalarda ortak kararlarımızı ve işbirliği yapma irademizi beyan etmeye karar verdik:

– Sadece yerel ekosistemleri değil, daha geniş alanları da kirleten ve tahrip eden, işçilerin ve bölge sakinlerinin sağlığına zarar veren ve aynı zamanda iklim krizine önemli ölçüde katkıda bulunan madenciliğe karşı mücadele ediyoruz. Dahası, iklim krizinin neden olduğu aşırı hava koşullarının yoğunlaşması nedeniyle, madenciliğin yapıldığı tüm alanlar büyük ‘doğal’ felaketler (sel vb.) riski altındadır.

– Tüm çok uluslu madencilik şirketlerine (ve onların yerel ortaklarına) karşı mücadele ediyoruz. Bu şirketler, çevrenin ve bölge sakinlerinin korunmasını hiçe sayarak yalnızca kâr amacıyla faaliyet göstermektedir. Eldorado Gold’un altın madenciliği planlarına karşı halklar olarak her yerde mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz.

– Aynı zamanda, kâr, “kalkınma” ve “yatırım” uğruna tüm bölgeleri sömürge koşullarında maden şirketlerine teslim eden, çevrenin ve işçilerin korunmasına yönelik temel önlemler üzerinde bile neredeyse hiçbir kontrol olmaksızın denetimsiz bir şekilde faaliyet göstermelerine izin veren hükümetleri kınıyoruz.- Madenciliğe karşı çıkan ve hükümetler, şirketler, polis ve yargı arasındaki yakın işbirliği nedeniyle sert baskılara maruz kalan tüm militan hareketlerle dayanışma içindeyiz.

– Madenciliğe karşı mücadele aynı zamanda savaşa karşı mücadeledir. Derinleşen ekonomik kriz jeopolitik rekabetleri, enerji rezervleri ve hammaddeler üzerindeki hakimiyet mücadelesini, silahlanma yarışını ve milliyetçi çatışmaların yoğunlaşmasını şiddetlendiriyor. Giderek daha fazla bölge savaşın dehşetini yaşarken, dünya genelinde askeri çatışmaların yoğunlaştığı genel bir dönemin eşiğindeyiz. Bölgemizde karayı, denizi ve havayı paylaşan halklar düşman değildir, bölünecek hiçbir şeyimiz yok, savaşmak ve savaşta hayatını kaybedenler olmak da istemiyoruz. Kapitalistlerin ve onların hükümetlerinin çıkarlarına karşı halkların dayanışması ve ortak mücadelesi bizim silahımızdır!

– Önümüzdeki dönemde Eldorado Gold ve bölgemizde faaliyet gösteren altın madenciliği şirketlerine karşı eylemlerimizi koordine edeceğiz. Güçlerimizi birleştirmek için “Eldorado Gold madenciliğine karşı bir gün” ilan etmeyi planlıyoruz.

Toprak ve özgürlük mücadelesi ortaktır ve sınır tanımaz!

Mücadelemiz devam ediyor…

Selanik Altın Madenciliğine Karşı Mücadele Komitesi

Megali Panagia Mücadele Komitesi

Μας σκάβουν τον λάκκο (Türkiye-Yunanistan-Kıbrıs’ta çıkarma ve savaşa karşı ortak girişimin Yunan koordinasyonu)

Madencilik İzleme – Romanya

İklim Adaleti Koalisyonu – Türkiye

Kazma Birak (Türkiye-Yunanistan-Kıbrıs’ta çıkarmalara ve savaşa karşı ortak girişimin Türkiye koordinasyonu)

In Eastern Europe, the Balkans and the Mediterranean, we are fighting against mining and war!

From 2 to 5 December we held a meeting of environmental activists from Turkey, Romania and Greece in Thessaloniki, Greece. After a series of events, actions, discussions, exchange of views and experiences from the struggles against mining, we decided to declare our common decisions and will to collaborate on the following points:

– We fight against mining, which pollutes and destroys not only local ecosystems but also wider areas, damages the health of workers and residents as well, and also significantly contributes to the climate crisis. What is more, due to the intensification of extreme weather conditions, caused by the climate crisis, entire areas where mining takes place are at risk of major ‘natural’ disasters (floods, etc.).

– We fight against all mining multinationals (and their local partners). These companies operate solely for profit, with defiant disregard for the protection of the environment and the inhabitants. We declare that we will fight as peoples against Eldorado Gold’s gold mining plans everywhere. – At the same time, we denounce the governments which, on the altar of profit, “development” and “investment”, are handing over entire regions to mining companies on colonial terms, while allowing them to operate unchecked, with virtually no control even over basic measures of protection of the environment and workers.

– We stand in solidarity with all the militant movements that oppose mining and are subjected to harsh repression by close collaboration between governments, companies, the police and the judiciary.

– The struggle against mining is also a struggle against war. The deepening economic crisis is exacerbating geopolitical rivalries, the struggle for domination over energy reserves and raw materials, the arms race and the intensification of nationalist confrontations. More and more regions are experiencing the horrors of war while we are on the verge of a general period of intensification of military conflicts throughout the world. The peoples who share the land, sea and air in our region are not enemies, we have nothing to divide, nor do we want to fight and become cannon fodder. Solidarity and the common struggle of the peoples against the interests of the capitalists and their governments is our weapon!

– In the coming period, we will coordinate our actions against Eldorado Gold and the gold mining companies operating in our region. We plan to hold a “Day against Eldorado Gold mining” in order to join forces. The struggle for land and freedom is common and knows no borders!

Our struggle continues…

Struggle Committee of Thessaloniki against gold mining

Struggle Committee of Megali Panagia

Μας σκάβουν τον λάκκο (the greek coordination of the joint initiative against extractions and war in Turkey-Greece-Cyprus)

Mining Watch Romania

Climate Justice Coalition Turkey

Kazma Birak (the turkish coordination of the joint initiative against extractions and war in Turkey-Greece-Cyprus)