İklim Adaleti Koalisyonu “Uluslararası Ekokırım Konferansı” Düzenliyor

İklim Adaleti Koalisyonu – Ekokırım Çalışma Grubu, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ve EndEcocide Türkiye işbirliği ile 3-4 Kasım 2022 tarihlerinde, Müze Gazhane İstanbul’da, ülkemizde ilk kez gerçekleşecek, ekokırım konulu uluslararası bir konferans düzenlemekteyiz.

Amacımız, ekokırımın iç hukukumuzda suç olarak kabul edilmesini tartışmaya açmak, açılan davalar ve doğa savunuculuğu faaliyetleri ile zaten var olan mücadelelerin kapsamlarını ve hedeflerini gözden geçirmek, dünyadaki iklim adaleti ve ekokırım kanunu hareketleri ile ülkemizdeki birikim arasında köprü kurmaktır.

Konferanslar süresince katılımcıların,

· Çözüm yollarını bulmakta birbirinden ilham almasını

· Bilgilerini eşitlemesini

· Mücadele yollarını değerlendirip geliştirmesini

· Konferans sonunda benimsenen somut adımları uygulamak üzere, değişim yaratacak yeni ulusal/uluslararası işbirliği ağları kurabilmelerini hedefliyoruz.

I. Uluslararası Ekokırım Konferansı’nda, Dünya’da ve Türkiye’de en ön saflarda mücadele veren doğa ve yaşam savunucuları ile birlikte toplumun her kesiminden bireysel ve/veya kurumsal katılım kazanarak, güçlü bir dayanışma ve birlikte düşünme sürecini oluşturma azmindeyiz.

Konferanslardaki oturumların, ülkemizde ve dünyada izlenebilmesi için YouTube yayını ve eşzamanlı çevirisi gerçekleştirilecek, medya ve sosyal medya kanalları davet edilecektir.

Hiç kimseyi ve hiçbir temsiliyeti arkada bırakmayacak şekilde, genç veya yaşlı her yaştan bireyi, öğrencileri, akademisyenleri, aktivistleri, sivil toplum kuruluşlarını, meslek odalarını, sanatçıları, milletvekillerini ve partilerin ilgili birimlerini konferanslarımıza davet etmekteyiz.

Ortak endişelerimizi ele alma ve çözüm üretme sorumluluğu içinde işbirliği süreçlerini hızlandırmamız gerektiğini düşünüyor, her bakımdan verimli sonuçlar vereceğini umduğumuz kesişimsel bir deneyim için sizi/kurumunuzu aramızda görmekten onur duyacağız.

Program hakkında bilgi için

İlksen Dinçer Baş

EndEcocide Türkiye Direktörü

Telefon: 0537 723 6484

Mail: ilksendincerbas@gmail.com

Program

3 KASIM 2022

10:00 – 10:15 Açılış Konuşması

(İlksen Dinçer Baş – EndEcocide Türkiye Direktörü, Ahmet Kahraman TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı)

10:15 – 11:15 Ekokırım Suçunun Hukuki Tanımı, Dünyadaki Gelişmeler ve Bundan Sonra Atılacak Adımlar

(Jojo Mehta –StopEcocide Vakfı Başkanı, Ekokırım Suçunun Hukuki Tanımını Belirlemek Amacıyla Uzmanlardan Oluşan Panelin Çağrıcısı)

11:15 – 11:30 Çay-Kahve Molası

11:30 – 12:30 Vaka Çalışması: İspanya Parlamentosu tarafından Mar Menor Tuz Gölü’ne Gerçek Kişi Statüsünün Verilmesi

(Rodrigo Lledó – Avukat ve hukuki tanımı oluşturan panelin üyesi, Maite Mompó – StopEcocide İspanya Direktörü)

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği

13:30 – 14:30 Belçika’da Ekokırım Suçunun Tanınması: Çevre Koruma Tarihine Ülkemiz Nasıl Bir Katkı Sundu

(Patricia Willocq – StopEcocide Belçika Direktörü)

14:30 – 14:45 Çay-Kahve Molası

14:45 – 15:45 Türkiye’deki İklim Adalet ve Sağlıklı Çevrede Yaşama Hakkı Mücadeleleri: Ekokırım Suçu Çalışmaları, Ekokırım ve İnsanlığa Karşı Suç Bağlantısı

(İsmail Hakkı Atal – Avukat, Arif Ali Cangi – Avukat)

15:45 – 16:00 Çay-Kahve Molası

16:00 – 17:00 “Dayanışma ve İşbirliği” konulu Online Uluslararası Forum

(EndEcocide ve StopEcocide Ekibi, Türkiye’den konferans alanında bulunan tüm katılımcılar)

4 KASIM 2022

Öğleden Önce

10:00 – 12:30 Sivil Toplumun Doğa Koruma Mücadelesi ve Açılan Hukuki Davalar Hakkında Bilgiler

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği

Öğleden Sonra

13:30 – 17:00 Hukukçular ile Çevre Aktivistleri Buluşması: Ekokırımın Suç Olarak İç Hukukumuza Girmesi Mümkün mü? Nasıl?

(Moderatör: Hülya Yıldırım TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Avukatı)

17:00 -17:30 Katılımcıların İmza Koyacağı bir Açıklama/Çağrı/Tutum Belgesinin Paylaşılması ve Avrupa Suç Yönetmeliğinde Ekokırımın Tanınmasına Yönelik Kampanyanın Duyurusu

18:00 Kapanış