İklim Adaleti Kervanı Yola Çıkıyor

İklim Adaleti Koalisyonu ve Ekoloji Birliği bileşenleri olarak Halkların İklim Anlaşması Ağı’nın 2 Nisan’da başlattığı uluslararası Kervan’a katılmak üzere 9-10 Nisan’da Muğla Akbelen’den Çanakkale Karabiga’ya yollarda olacağız.

Kervan Programı

8 Nisan Cuma
İstabuldan otobüs kalkıyor

9 Nisan Cumartesi

İkizköy Akbelen Ormanı Nöbet Alanı Kervan Hareket Saati 10.00

Aydın Basın Açıklaması Saati 12.00

İzmir Aliağa Termik Santrali İnceleme Gezisi Saati 15.00

Soma Termik Santralleri İnceleme Gezisi Saati 17.00

10 Nisan Pazar

Soma Hareket Saati 10.00

Çanakkale Çan termik santral alanlarını inceleme gezisi ve basın açıklaması Saati 13.00

İçtaş Bekirli Termik Santrali inceleme gezisi 15.30
Kemer (Parion) Antik Tiyatro Forum Saati 16.00

Çağrıcı Kurumlar

Halkların İklim Anlaşması: https://glasgowagreement.net/en/caravan
Ekoloji Birliği: https://ekolojibirligi.org/bilesenlerimiz
İklim Adaleti Koalisyonu: https://www.iklimadaletikoalisyonu.local/katilimcilar

Uluslararası İklim Adaleti Kervanı Çağrısı

İklim krizi kapımızda. Modern toplumun yarattığı dünyanın varlık yokluk durumu hiç bu kadar net olmamıştı. İklim değişikliği bireylerden başlayarak tüm toplumlara kadar uzanan, tüm insanlığı her alanda, ekonomik ve sosyal sistemi esastan değiştirecek bir momenti ifade etmektedir. Ya biz her şeyi değiştiririz ya da amansız bir iklim durumu her şeyi bizim aleyhimize değiştirir.

Şimdi yola çıkma zamanı

Bilim hala bize iklim çöküşünü durdurabilmenin olası olduğunu söylüyor. Bu çöküşü durdurabilmek, gezegenimizde bugüne kadar yaşayan bir nesile yüklenmiş en zorlu görevdir. Hem de bunu, hemen şimdi yapmalıyız. Hükümetlerin, uluslararası kuruluşların, özel sermayenin, çok uluslu şirketlerin, finans kurumlarının kendi varoluşları, kapitalist sistemin sürmesiyle o kadar doğrudan bağlıdır ki, nasıl bir görüntü ortaya koyarlarsa koysunlar, bu değişim için gerçek anlamda insiyatif almaları beklenemez. Tam da bu nedenle, durum sürekli daha kötüye giderken, bu krizi durdurmak yönünde defalarca tekrar edilen girişimleri başarısız oldu. Ama biliyoruz ki, sistem değişikliğinin anahtarı, yıllardır sözünü ettiğimiz gibi, insanlar, toplumsal hareketler ve halk örgütlenmeleridir.

2022’de yollara düşeceğiz. Tüm kıtalarda, tabandan örgütlenmiş iklim adaleti hareketinin ve birliklerinin küresel platformu, Halkların İklim Anlaşması, halkların yeni baharını oluşturma sürecinde, yerel kervanların örgütlenmesi için çağrıda bulunmaktadır. Her kıtada dağları ve vadileri aşacağız. İklim krizinden; kuraklık, kıtlık, orman yangınları, deniz seviyesinin yükselmesi, biyoçeşitliliğin çökmesi, su kaynaklarının kirlenmesi, tükenmesi, çatışmalar ve göçler gibi çeşitli durumlardan etkilenmiş topluluklarla doğrudan temas kuracağız. Bu varoluşsal krizin müsebbipleri ile yüzleşeceğiz. İki hafta ile bir ay arası süreyle, dünyanın birçok yerinde, ana sorun yerlerini önceleyerek, ana kirleticilerle yüzleşecek şekilde yollarda olacağız.

Bu küresel kervan, her bölgenin kendi özelliklerine göre adapte olacak, bölgenin karakteristiklerine, hareket olanaklarına ve mücadelenin düzeyine göre şekillenecektir. Her nerede iklim krizi kendini en şiddetli şekilde hissettiriyorsa orada, bölgelerin, suların, toprakların, ormanların, hayvanların koruyucularıyla, yaşam ve halk savunucularıyla birlikte olmak istiyoruz. İklim adaletini en ön saflarda inşa etmek, fosil yakıtçılara , maden firmalarına, yerelde kendilerini her ne biçimde sunuyor, boyuyor, gizliyor olursa olsun, kendini hangi şekilde takdim ediyorsa etsin, kapitalizmin ölüm tacirlerine meydan okumak istiyoruz. Güzergahımız boyunca, bölgelerimizdeki, petrol ve gaz kuyuları, madenler, rafineriler, limanlar, kömür ve gaz santralleri, çimento ve kağıt şirketleri, çelik ve kimya tesisleri, endüstriyel tarım ve hayvancılık sahaları gibi yüksek emisyona neden olan yerleri belirginleştireceğiz, onların varlığına dikkat çekeceğiz. Aynı zamanda çevre tahribatlarına, ormansızlaştırmalara ve orman tahribatlarına, ekosistem tahribatına ve bunların yanısıra halkların yaşam çevrelerinin tahribine de dikkat çekeceğiz.

İklim adaleti mücadelesini, gelecek için verilen mücadeleyi kazanmanın yegane yolu, yollara düşmek ve uzun zamandan beri bu mücadele içinde olan topluluklarla ortak bir hikaye, ortak bir tarih yaratmaktır. Her bölgedeki somut mücadeleler üzerinden iklim adaletini konuşmaktır. İklim kaosunu durdurmak için, bu kırılgan sistemin şimdiye kadar karşılaştıklarının çok ötesinde, dünyanın şimdiye kadar gördüğünden çok daha büyük, çok daha güçlü bir harekete ihtiyacımız var. İnsanlık ve gezegenimizin geleceği için adanmış, aktif, etkili ve yaygın bir harekete ihtiyacımız var. Şimdi yola çıkma zamanı.

Kendimizi olduğu kadar, başkalarını da bulmak için, kararlılığımızı güçlendirmek için, daha ötesi, yaşam mücadelemizde daha fazla bütünleşmek için yürüyeceğiz. Köprüler inşa etmemiz, ittifaklarımızı kurmamız, gücümüzü ve kararlılığımızı, hep birlikte anlamamız gerekiyor. Sosyal, tarihsel nedenlerle, durumlarla,  iklim adaletine bağlanmış tüm hareketleri ve oluşumları bu çağrıya kulak vermeye ve bizimle birlikte yola çıkmaya, komşulukları, kırsal alanları, köyleri ve gecekonduları yürüyerek ziyaret etmeye, bu sistemin kalıcı krizlerinden öncelikle ve en çok etkilenen topluluklarla ilişkilenmeye çağırıyoruz. Tüm hareketleri ve oluşumları iklim krizinin fiziksel kaynaklarına, durduramadığımız takdirde toplu ölümümüz anlamına gelecek, duman tüttüren fabrikalara, makinalara gitmeye çağırıyoruz.

Tüm hareket ve oluşumları yola çıkmaya çağırıyoruz.

Uygarlığımızın yaşaması, ayakta kalabilmesi için kazanmak zorundayız! Büyük İklim Adalet Kervanında bize katılın.