Güvenli Alan Politikası

Bu koalisyonda, kimsenin kendisini rahatsız hissetmemesi veya ayrımcılığa maruz kalmaması temel önceliğimizdir. Bundan ötürü, ayrımcılık ve şiddet olasılığını minimize eden, bu tür davranışlardan etkilendiğini hisseden bireyleri destekleyecek güvenli bir alan sağlamak için özel farkındalık ve iletişim çerçevesi oluşturuldu.

Farkındalık kavramı bilinçli ve ayrımcı davranışa karşı aktif bir tavır almak ile ilgili olduğunu akılda tutmak önemlidir. Bu yüzden farkındalık, ayrımcılığa dikkat göstermek, yardım teklifinde bulunmak, gerektiğinde müdahale etmek ve etkilenen kişilere destek olmaktır.

Her bir katılımcı kendi bireysel deneyimleri ve ayrımcılık algısı ile bu koalisyona katılıyor. O halde, sadece kendi bakış açımızın farkında olmak değil aynı zamanda diğer tarafın bakış açısını da dikkate almak önemlidir. Bizler maalesef bazılarının diğerlerinden daha az imtiyazlı olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Bunun koalisyon çalışmalarımızda yaşanmasını istemeyiz ve bu yüzden herkesten ricamız toplum tarafından sıklıkla cinsiyetleri, ırkları veya diğer sebeplerden baskı hissedenler için güvenli, iletişime açık ve her sesin eşit olarak dinlenebileceği bir alanı mümkün kılmak. Bunun ötesinde, bir çoğumuzun erkek egemen, sömürgeci, kapitalist bir toplum içinde doğup büyüdüğümüzü ve kendi aramızda dahi farklı ayrıcalıklara sahip olduğumuzu hatırda tutmak önemli olacaktır. Tüm bu baskılarla mücadele etmek için hem kendimizin hem de birlikte çalıştığımız diğerlerinin tavır ve davranışları ile başa çıkmak zorundayız.

Güvenli bir atmosfer yaratmak için grup tartışmasında herkes kendi duruşunu açıkça ortaya koymalıdır. Diğerlerinin sözünü tekrar tekrar kesecek biçimde ayrımcı dil ve sessiz iletişim biçimleri gibi baskın konuşma tutumları diğer katılımcıları rahatsız veya gereksiz hissettirebilir. Sessiz iletişim diğerlerine tartışma sırasında doğrudan sözlü müdahalede bulunmasa da ayrıcalıklı alanını garantiye alır. Diğer yandan, farklı kültürlere sahip olduğumuzu, haliyle farklı iletişim ve tartışma biçimlerine sahip olduğumuzu kabul etmeye ihtiyacımız var.

Yine herkesin dil farklılıkları nedeniyle konuşurken açık, yavaş ve anlaşılır kelime dağarcığı ile konuşmaya ihtiyacımız var.

Ayrıca, farkındalığın hepimizi ilgilendirdiğini, ayrımcılık ve şiddetin önlenmesinde herkesin rolü olduğunu kavramak önemlidir. Aşağıdaki ilkeler bütününü hepimizin akılda tutması gerekir:

 • Başkalarının haddinin farkında olduğunuz kadar kendi haddimizin de farkına olmalıyız. Hayırın anlamı hayırdır ve sadece evet evet anlamındadır. Hemfikir olmamak sorun olmamalıdır.
 • Kendinizin ve diğerlerinin iyi hissetmesine dikkat gösteriniz. Şayet birinin iyi hissetmediğini düşünüyorsanız onunla konuşunuz.
 • Aktif ve meraklı bir dinleyici olunuz.
 • Eleştiriye ve geri bildirime açık olunuz.
 • Nazik olunuz, ama kayıtsız kalmayınız.
 • Fikir ve düşüncelerinizi (saygı çerçevesinde) görünür kılınız.
 • Anlık dürtü ile konuşmak yerine önce düşünüp sonra katkıda bulunun.
 • Çeşitli ayrımcılık biçimleri hakkında bilgilenip bunlar içerisinde kendi durumunuzu gözden geçiriniz.
 • Diğer katılımcıların fikir, tercih ve kimliklerini bildiğinizi varsaymaktan uzak durunuz. Varsayımda bulunmayıp sorunuz ve açıkça talep edilmeden asla başkası adına konuşmayınız, fikir beyan etmeyiniz.
 • Takdir edersiniz ki birbirimizi yargılamak veya birbirimizle yarışmak için burada değiliz. Olabildiğince başkalarından bir şey öğrenmeyi, en iyi bildiğinizi veya yapabildiğinizi paylaşmayı deneyiniz.
 • Siz ya da bir başkası kendisini iyi hissetmediğinde yardım isteyiniz. Yalnız değilsiniz!

Mümkün olan en güvenli ortamı sağlamak istediğimizden, herhangi bir sınırınız aşıldığında, ayrımcılık hissettiğinizde veya uygunsuz davranış tespit ettiğinizde farkındalık ekibinden bir kişi ile hemen temasa geçebilirsiniz.

Bu ilkeler bütünü koalisyon katılımcılarının ortak sorumluluğundadır, ancak herkes kendi eylemlerinden ve davranışlarından sorumlu tutulacaktır. Biri bu ilkeler bütününe saygıda kusur ederse bir çatışmanın giderilmesi adına saldırıya uğrayan kişinin talebi üzerine arabuluculuk süreci başlatılabilir.

Kişinin kendini güvende hissetmediği veya tehdit altında hissettirecek ölçüde uyumda başarısızlık, saygıda kusur olması halinde rahatsızlık veren kişinin ayrılması ya da toplu arabuluculuk sürecine katılması istenebilir.

Cinsiyetçi, homofobik, transfobik, ırkçı, yabancı düşmanı, ayrımcı, engelli düşmanı ve diğer şiddet içeren davranışlara tolerans gösterilmeyecektir! Herhangi bir özel ihtiyaç veya endişe hissetmeniz halinde, lütfen Farkındalık Ekibi ile iletişim kurmaktan çekinmeyiniz.

İklim Adaleti Koalisyonu
İletişim: iklimadaletikoalisyonu@gmail.com