6 Kasım Küresel İklim Adaleti Eylemlerine Çağrı

Adalet, bize dünya liderleri veya şirketler tarafından sunulmayacak. Sadece ve sadece biz, tüm dünya halkları için adil bir geleceği tasarlayıp inşa edebiliriz.

Sorun
İklim değişiminden Covid’e, yoksullaştırmadan ırkçılığa, birçok kırılma sürecinden geçiyoruz. Biliyoruz ki, bu krizler artık üst üste geliyor ve hepsi de aynı sebepten kaynaklanıyor. Bu krizlerin etkilerinden kimse kaçamazken, bu krizlere en az etkisi olanlar en fazla acıyı çekenler. Dünyanın her yerinde iklim krizinin yükünü en fazla taşıyanlar en yoksul insanlar ve ‘beyaz olmayan’ topluluklar.

Buraya nasıl geldik?
Bu kriz noktasına siyasi ve ekonomik sistemimizin eşitsizlik ve adaletsizlik üzerine kurulu olmasından dolayı geldik. Yüzyıllardır, zengin hükümetler ve şirketler, kar elde etmek uğruna insanları ve gezegeni geriye kalacak ağır tahribatı düşünmeden sömürdü.

Çözümümüz kısaca: iklim adaleti, sistem değişikliği, tabandan gelen güç!
İklim krizi gibi, ekonomik ve politik sistemimiz de insan yapımı. Bu, aynı zamanda yeniden yapılabileceği anlamına gelmekte. Tabandan gerçekleşecek bir sistem değişikliğine ihtiyacımız var, sorunun çözümünü bütünsel ele almamız gerekiyor. İster işyerinde daha iyi ücret almak için ister temiz su için, ister polis şiddetine veya yeni bir madenin açılmasına karşı savaşıyor olalım; gerek bedenimizin kontrolünü ele almak gerek içinde yaşadığımız ormanların yıkımını durdurmak için mücadele ediyor olalım, sistem içi mücadelelerimizin aynı adaletsiz sisteme yol açtığını görmemiz gerekiyor.

Sonuçta, hepimiz bizi etkileyen kararlara katılabilmeliyiz
Sadece cebinde parası olan insanlar için değil, hepimiz için işe yarayacak iklim hareketine ihtiyacımız var. İhtiyacımız olan çözümler zaten var ancak uygulanmıyor, çünkü liderler ve hükümetler harekete geçecek siyasi iradeye sahip değil. Çözümlerimiz sadece karbon salımını azaltmakla kalmayıp, süreç içinde daha adil bir dünya da yaratacak. Çünkü kaynakların yeniden dağıtılması, gücün merkezden uzaklaştırılması ve adalet üzerine kurulu bir iklim eylemi öneriyoruz. Krizden en çok etkilenenler çözümlerin ve karar alma süreçlerinin merkezinde olmadığı sürece, bu kriz çözülemez. İklim krizinin etkileri bölgelere ve topluluklara göre değişiklik göstermekte, dolayısıyla, en iyi çözümler, o yerelin özgünlüğünde orada yaşayanlar tarafından şekillendirilecektir. 

Dünyanın neresinde olursanız olun, şu an iklim adaleti için mücadele etme zamanı. Fabrikalarda, iş yerlerinde, okullarda, hastanelerde yani toplumun tüm alanlarında enternasyonal bir anlayışta kenetlenmeye ihtiyacımız var. 6 Kasım’da dünyanın her yerinde gerçekleştireceğimiz kitle seferberliği için Küresel İklim Adaleti Eylemlerine siz de bizimle katılın.

Sistem değişikliği hedefiyle birlikte tartışan, öğrenen ve karar alan  iklim adaleti hareketi yola koyuluyor.

Glasgow’da gerçekleşecek halkların iklim adaleti zirvesine, dünyanın her yerinden internet üzerinden katılabilirsiniz: www.cop26coalition.org 

Küresel örgütlenmenin parçası olmak için bölgesel tartışmalarımıza katılabilirsiniz: cop26trkoalisyonu.org

En önemlisiyse 6 Kasım 2021 Cumartesi günü bulunduğunuz şehirde, köyde, iklim adaleti için mücadele eden yerel kampanyalara ve tabandan örgütlenen gruplara katılmanız.

www.cop26trkoalisyonu.org/iletisim