Sistem değişikliği için güç toplamak amacıyla dünyanın her tarafından hareketleri bir araya getiriyoruz – yerli hareketleri, iklim değişikliğinden en çok etkilenen topluluklar, sendikalar, ırk adaleti grupları, gençlik hareketleri, ekolojik tarım işçileri, çiftçiler, STK’lar, halk hareketleri, feminist hareketleriz. Türkiye’de ise Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de fosil yakıt çıkartılmasına karşı Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye’den ekolojistlerin bir araya geldiği Kazma Bırak Kampanyası’nın çağrısıyla toplandık. Kazma Bırak Kampanyası’nın bileşenleri ile sınırlı olmamak üzere, yeni katılımcı örgütlerini bekliyor.

Hareket içinde Öğrenme: Hareketi güçlendirmek ve güçlü iklim adaleti taleplerini dile getirmek için bir öğrenme alanı olarak sivil toplumu destekliyoruz. En çok etkilenenlerin taleplerini merkeze koyma: İklim krizinden en çok etkilenenlerin sesinin COP26 sırasında ve öncesinde duyulmasını sağlamak için destek ve eğitim veriyor, süreç içinde hareketimizi dönüştürüyoruz. Lojistik ve uluslararası dayanışma: Küresel Güney’den katılımcılara vize süreci, yolculuk ve kalacak yer konusunda destek, tavsiye ve bilgi sağlıyoruz. Halklar Zirvesi ve sivil toplum alanları: COP26 süresince, çeşitli etkinliklerin, eğitimlerin ve strateji geliştirmenin hedeflendiği bir alternatif zirve de dahil olmak üzere, sivil toplumun buluşup örgütleneceği alanlar sağlıyoruz. Eylemlilik: COP süresince ve öncesinde gerçekleşen diğer özeksiz eylemleri tamamlayacak kitlesel bir sivil toplum etkinliği düzenliyoruz. Dönüştürücü politika talepleri ortaya koymak: Ulusal düzeyde karbonsuzlaştırma gereği ile farklı yaklaşım ve çözümlerin küresel güney üzerindeki etkileri arasındaki ilişkileri ve kavrayışı derinleştirecek politik söylemler ve çerçeveler geliştiriyoruz.